0003-ARTG

From Iosefina
Jump to: navigation, search
By writing here in the ENIO spirit, and thus becoming Georgipedians, young Wallachians, like these ones right here, be they Vlachs, Plakians, Velascans, Blackis, Plsagians, all in their traditional Pelasgian "popular" costumes, make sure that we continuously enrich the Pelasgian, proto-Romanian Heritage (PPRH).

HELL Crivofor, "cu coarne berbecești"

Capul lui Alexandru cel Mare, marele rege tracic, care a refăcut întreaga parte asiatică a Marelui Imperiu Pelasgic, înainte de 300 î. Hr., pe Termini Libri Patri până-n Pamir și Alexandria Eskhate, e reprezentat cu coarne de berbec ca Împărat Pelasgic.

Alexandru crivofor într-o tetradrahmă macedoneană bătută în argint la Babilon în vremea lui).

Împăratul Pelasgiei Mari

Succesele sale militare, geniul cuceritorilor, vârsta fragedă și solidaritatea sa proverbială cu trupele sale, reduse în număr, dar bine antrenate, și mai ales prietenia cu ostașii pedeștri ai invincibilei "falange", au făcut ca Alexandru să fie divinizat.

Din păcate, dragostea de femei și de vin, foarte tracice și ele, l-au răpus mai iute decât s-ar fi cuvenit unui împărat pelasg, scăzându-i rezistența la boli banale.

Reprezentarea ce i se face în moneda cea mai tare a vremii, cea pe care el însuși a impus-o peste tot, tetradrahma macedoneană cu efigia sa, ca aceasta făcută la Babilon, este aceea a unui zeu.

Dar acest zeu nu este Amon, cum s-a zis ! Acesta este o divinitate crivoforă pelasgică, nu tardiv egipteană, e de tradiție veche, originală, aceeași care l-a creat și pe Amon !

Alexandru a căutat oracolul din partea pelasgică a pustiei libiene, mult dincolo de Alexandria Egiptului, la garamanții pelasgi, iar nu la egipteni !

Coiful ca Regalia

Naram Sân, nepotul lui Sargon din Agade, împărat akkadian, reprezentat zeificat și crivofor într-o stelă în vremea și în cinstea lui, unde vârful muntelui reprezintă o eclipsă solară, o syzigie sau vreo planetă enigmatică, (desigur nu Nibiru).


În pelasgica veche rădăcina pentru "coarne de berbec" este aceeași cu cea pentru "Crivăț". Crivoforă este și reprezentarea aramaic-pelasgică a regalității sacerdotale, cum vedem în Stela lui Naram Sân.

Acesta este regele din Akkad, cel "iubit de lună", sub domnia căruia, arameeanul Avraam pleacă la Melas, Cetatea Neagră pelasgică (saleM) să ceară drept de ședere și să plătească zeciuială Regelui Preot al lui Dumnezeu Prea Înalt.

Coiful de rege luptător, care este și sacerdot, este un atribut al puterii sale suverane. Georges Dumézil a descris perfect tripartiția urs-berbec-cerb, cu mistrețul și taurul ca variante, dar a atribuit-o arienilor. Or, cunoștiințele arheologice ale vremii nu-i permiteau încă marelui istoric al religiei romane să înțeleagă pe arieni drept proletariat extern și Völkerwanderung al unui Stat Universal, primul, Marele Imperiu Pelasgic.

Imperiul lui Naram Sân din Agade, împărat akkadian în timpul căruia arameeanul Avraam a plecat din Ur spre Melas, Cetatea Neagră dar Frumoasă, ca să ceară acolo drept de ședere și să plătească acolo zeciuială preutului Rege al Lumii, Fiul lui Dumnezeu Celui Prea Înalt.

Acest Stat Universal este Europa Veche, cu o Religie Universală, prima, aceea a Reînvierii în hipogee, a zalmoxianismului și a "misterelor orfice", cultivate mai târziu în Egiptul Dinastic sub formă de Osireionuri, și cenotafuri în piramidele de peste mastabale, ca odinioară peșterile din munte pelasgice...

Coarnele Berbecului, Taurului sau Lunii ?

Hapaxul El Yon (Dumnezeul Cel Prea Înalt) este semnul că pelasgii au adus numele Domnului Adevărat, Cel căruia mărturisim și ne rugăm în Crez, la Salem. Migratorii lumii siriace aveau numele El, cu hieroglifa pelasgică reprezentând vita (Alap | palA) și cârja păstorului (Lāmed) pentru Alap-Lāmed, " El ".

De frica Celui prea Înalt căruia Îi plăteau dijmă în Cetatea Neagră a Regelui Păstor al Lumii, și de frica loviturilor pe care le primeau ca vitele rătăcite de la Păstor (Alap | Pala), migratorii au crezut că-L pot închide pe El într-o raclă (arcă) și să-L ducă, de parcă El n-ar fi fost pretutindenea ! Mai târziu, aceiași migratori, care nu sunt un neam, dar le urăsc pe toate celelalte, au numit pe oricine altcineva "vite".

Semnele citite dublu, "în drumul Boului la arat" (în "bustrofedon") sunt datorate scrisului pe "răboj" (răvaș). Ele "au sens" adică rost, rostite în ambele sensuri, o ambiguitate mai mică decât notarea fără vocale, și prin aceasta o șansă polisemică. Mai târziu aceiași migratori care nu făceau un neam au citit toate doar pe dos. "Țara" a ajuns "araȚ" (ha areț)...

Bravul Joseph Yahuda care a demonstrat acestea prin monumentalul "Hebrew is Greek" (mai corect ar fi fost "Hebrew is Pre-Greek (Pelasgian)", a dispărut, ca autor, din biblioteci ! A avut noroc. Alfred Koestler a fost găsit "sinucis" cu nevasta lui cu tot, pentru că demonstrase că evreii nu sunt un neam ci o amfictyonie (adunătură de douăsprezece rase distincte de la origini).

Consecința logică directă, aceea că evreii nu alcătuiesc nici o rasă, nici un neam, nici un popor, nici o limbă, nici un stat, și nici măcar un alfabet, nu poate fi acceptată de sioniști și de Magiștrii Discursului. Pretențiile teritoriale în Țara Sfântă, pretențiile istorice, mereu rescrise, și achizițiile pe baza tehnicii de culpabilizare bazate pe tehnicile bolșevice de îndoctrinare, numite Marea Minciună nu pot fi menținute.

Iudaicii nu alcătuiesc nici măcar o religie. Rabinii ortodocși, cei din ARAM Neturai Karta (care blesteamă pe sioniști pentru că Tora impune pe veci un statut de jidov rătăcitor), nu recunosc entitatea sionistă fără granițe numită "statul" Israel. Iudaicii alcătuiesc doar un grup de interese, organizat de "Magiștrii Discursului" și centrat pe stăpânirea lumii, distrugerea creștinismului, și sclavia generalizată, descrisă de Talmud sub forma doctrinei "sclavilor fericiți".

Talmudul, o culegere de superstiții babiloniene, nu poate înlocui Tora, Cuvântul Domnului, oricâte volume se adună în ediția Steinsaltz...

Alte Reprezentări Crivofore

Gutti (Gatthi, Gothi, Gaeti), Hurri (Chatti vedici), și Amu-rru (Rru-amu ?) erau vecinii lui Naram Sân (PHRE) (Sân Am-Nar ?). Toți reprezentau coarne, nu aripi și ochi pe coifuri, ca și el. Doctorul Laurence Austine Waddell a demonstrat cu măiestrie toate acestea, motiv pentru care a dispărut din biblioteci, ca orice poate aminti Marea Tradiție Pelasgică.


Hermes, ipostas tardiv, mistificat, al unui zeu originar, împărat pelasgic. Coarnele originare au fost înlocuite cu aripi pentru a distruge simbolismul imperial originar, pe care grecii nici nu-l iubeau, ca orice barbar cuceritor al unei culturi superioare, nici nu-l pricepeau în contextul său agricol, Ar-Min fiind de asemenea ithyphallic (doar Min la egipteni). Se vede cum mistificau grecii totul până la confuzii devastatoare. Hermes are deja aripi pe umeri. Dacă are la coif este ilogic. Ori trebui inventate atribute noi naționale ale ocupantului - hoția, patronul hoților, coif ce-l face invizibil, etc. ori acolo nu erau aripi ci coarne de berbec, un simbol imperial de care ocupantul nu vroia să se mai afle. Dar cu Alexandru, care a dominat pe greci, luând revanșa pelasgilor contra grecilor, în plină cădere liberă, încă înainte de înfruntările terminale dintre diversele piratocrații din ligile fratricide angajate în războiul peloponesiac, simbolul străvechi revine.
Herma din insula Sifos, ridicată pe la 520 î. Hr., este un simbol al atributului fertil al unui zeu pelasgic originar, Armin. Ar-Min, acesta fiind de asemenea ithyphallic (doar Min) la egipteni...

Grecii reprezentau pe Hermes "Criofor" cu un berbec în jurul gâtului, dar noi nu am uitat nici digamma pelasgică din numele original "Cri-vv-ofor", nici regele militar sacerdot, simbolizat de coiful cu coarne de berbec. De asemeni, atributul crivofor al acestui mare împărat zeificat pelasgic care a fost Armin, a degenerat în "aripioare", cum se vede din desenul alăturat. Astfel deducem că Armin al nostru, încă pomenit de Armindeni, era reprezentat la origine cu un coif crivofor, al cărui caracter este preluat de Alexandru divinizat, ca invariant simbolic istoric.


Alexandru crivofor astfel cum e reprezentat în tetradrahma macedoneană de la Babilon ne explică nu doar contemporaneitatea sa cu ethôs-ul pelasgic, o mulțime de comportamente vechi, tainice, ale căror adâncimi nu pot fi înțelese în afara Marii Tradiții Pelasgice, primul imperiu postglaciar al lumii, cel mai durabil și cel mai pacific, centrat în Basarabia sau la Dunărea de Jos. Aceasta este Tradiția pe care Magiștrii Discursului s-au chinuit, fără succes, să o îngroape, cenzurând, ucigând sau diabolizând pe Buonaventura Vulcanius, Carolus Lundius, Simon Pelloutier, Georg Barthold Niebuhr, Victor Duruy, Abdolonyme Ubicini, Nicolae Densușianu, Alfred Koestler și pe bravul Joseph Yahuda.

COPY-NAN.jpg

Acesta a fost Articolul al Treilea al Georgipediei

Part of the Semantic Web (SWEB).

0003-ARTG din categoriile CARD și ORGA :

Chrismon.png

0042.JPEG

Categoriile Georgipediei

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Ichthus.png

COPYRIGHT-UL ACESTUI ARTICOL

Toate drepturile rezervate !

Ichthus.png

Copyright-ul este rezervat ! Toate drepturile acestei publicații aparțin oriunde, întotdeauna, în mod exclusiv D-nei Georgiana Iosefina Halacec-Waniek și urmașilor noștri legali și desemnați în mod specific, AAAT (All Rights Reserved Anywhere, Forever, at All Times) !

NOTE

Aici nu sunt note în articol.

Ichthus.png

REFERINȚE (ENDNOTE)

Nici referințe, altele decât cele din paginile Georgipediei la care trimite acest articol, nu sunt aici.

Ichthus.png

DESPRE AUTOR

Autorul este mereu același, marele anonim din deal și din vale... Scriem la fel ca să dăinuie Facerea în Grădina Maicii Domnului, în Veacul Vecilor, de-a pururea și-o zi, ca iubirea noastră, IUBI !

Autorul
Mereu același...