0004-ARTG

From Iosefina
Jump to: navigation, search
By writing here in the ENIO spirit, and thus becoming Georgipedians, young Wallachians, like these ones right here, be they Vlachs, Plakians, Velascans, Blackis, Plsagians, all in their traditional Pelasgian "popular" costumes, make sure that we continuously enrich the Pelasgian, proto-Romanian Heritage (PPRH).


COPY-NAN.jpg

Articolul 0004 : CUNOAȘTEREA

01. Cunoașterea, ca orice pom de soi, are un isvor la rădăcină, o cale, o hrană, o creștere și o însemnătate.


02. În coroana ei, care nu încetează să rămână verticală în bătaia vânturilor reci ale timpurilor, dar unde se așează și prădătorii nopților, iar, mai înainte, și în rădăcinile ei, între care umblă viermii mortăciunilor, ce fac nu doar putreziciune din corpurile lor hrănite cu humă bună, ci și scursuri de sevă - saeva necessitas, cruzimea nevoilor, ei bine, mai peste tot, iată, umblă profitorii ei... Cei ce au vrut s-o fure cu pom cu tot, de parcă s-ar lăsa furată și răsădită în afara Grădinii Maicii Domnului, acolo unde nu există Dumnezeu, aceia s-au uscat împroprietăriți afurisiții, cu tot cu ce au furat !


03. Dar în coroana, rădăcinile și trunchiul cunoașterii este deja și lemnul, trupul, materia pentru o arcă în care se strâng vietățile și cu care se pot străbate anotimpurile. Și, trag mare nădejde simțiind și scriind, se pot bate chiar timpurile la cârma cărora nu stă omul...


04. Vremile-s într-adevăr, mereu tulburi ! Bate iar crivățul ce-ngheață și rupe crengile pomului vieții în vânt. Dar bate și Zefirul, vânt bun și blând, căldura ce face o boare, frumos mirositoare, promisiunea rară de primăvară. Numele meu dinspre brânele Tatrei mai sus de Viana, de unde au venit înapoi spre Gura Humorului străbunii oieri vlahi, numele meu deci înseamnă Valiec, valahul. Dar și váñek, Zefirul. Nu-ntâmplător colegii mă alintau în liceu cu wakine, vvronschi și zefirelli...


05. Contextul, sentimentul clipei când mugurii cunoașterii se aprind ca într-un pom de Crăciun, luminițe peste an, păstrarea și transmiterea ei nealterată și totuși îmbogățită prin reverberația ei la simțirea participării liturgice achronice (dăinuirea), cu formatarea în timp, diacronică (cioplirea firii noastre celei mai groase, cea "mai de giosu") cu participarea împreună a celor ce o transmit ca și a celor care o primesc, sunt bogății de neseparat de conținutul ei.


06. Boarea în care crește pomul vieții se cheamă Duh. Duhul cunoașterii dă viață trupului cunoașterii care e pomul vieții !


07. Copacul cunoașterii crește în boarea Nopților în care vine Mirele. Are merele de aur ! Iar zmeul nu poate fura nici unul fără să-l urmărească și să-l țintuiască, și să-l răpună în luptă dreaptă, Acel Frumos Fătat din cunoaștere de dor adevărat, buna, puternica, frumoasa prăsilă românească, Prâslea cel Voinic !


08. Se zice "ai cunoscut" iubita. Sensul biblic este tălmăcit prostește dacă este luat literal. Cunoașterea este trecerea Duhului Cunoașterii în trupul ei firav și schingiuit, poate prin aprinderea trupului, poate nu. Ca și dragostea, cunoașterea cu silă nu se face !


09. Nu informația lipsește azi, ci cheagul ei în firile noastre sălbăticite. Este falsă ideea lui Henry Ford că decât să învețe istoria e mai "rentabil" să plătească un istoric cu patru dolari ora. Cunoașterea vine numai din tine, dacă te-ai hrănit cu ea bine !


10. Văzute astfel, lighioanele de "wikipedii" (care-s Legiune, pentru că reduc Numele la numere) sunt ca niște viermi !


11. Nașterea împreună a copacului, a cunoașterii și a asemănării lor, mai mult decât poetice, am numit-o cardinalitate - o boare, un mușchi care crește din Miazănoapte, ca Abaris fiul Serabului Zalmoș, o rază de soare, sau toate acestea împreună într-un gând, sau partea Gândului în toate.


12. Credința, nădejdea, și dragostea mea sunt că și eu, la rându-mi, și din tot sufletul neamului meu, pe care-l beau ca pe mied, voi da și eu mai departe laptele și mierea dulce care mă hrănesc, mă fac să țâșnesc în har bun când iubesc, și care îmi adapă și adapă și iubitei Iosefina Georgiana, care m-a făcut ce sunt, "un dor fără sațiu".


13. Căci asta este cunoașterea, scria tatăl părintelui Nostru Rafail : doar în cuvintele limbii tale ajungi să știi ceea ce n-ai învățat niciodată...


14. Există o singură cunoaștere, cunoașterea de Dumnezeu, cum există o singură moarte, aceea a necunoașterii de Dumnezeu. Și chiar din aceasta ne-a mântuit Hristos !


15. Cunoașterea nu e pomul cunoașterii binelui și răului ! Cunoașterea este pomul vieții !

Chrismon.png 0043.JPEG


Part of the Semantic Web
Pagină Principală din Portalul 22 : Cardinalitate (CARD).

Chrismon.png

0042.JPEG

Categoriile Georgipediei

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '