Andrei Tarkovski

From Iosefina
Jump to: navigation, search

Model cultural

Regizor Rus Regretat

Alternative Biologic Effects of Light _ Actualitatea Iosefină _ Alfabete, notări univoce de foneme _ Abaris din Miazănoapte _ Autorlâcul Antologiei Iosefine _ Anterior Pole Imaging Actuation _ Anterior Pole and Iris Optimal Imaging Directivity Actuator _ Părinți Duhovnici cu Mare Har _ Basmele Cardinale ale Românilor _ Robert Beekes _ Bibliografia Iosefină _ Book and Other Bibliographical Entries _ Patologie și Patofiziologie Informațională _ Carte recomandată _ Budismul _ Computing All Iridonomical Norms _ Categorii _ Catolicismul _ Cardinalitate _ Costume Tradiționale Românești _ Cazania : Carte românească de învățură _ Corpus Inscriptiones Daco-Romanorum _ Corpus Inscriptiones Latinorum et Thracorum _ CREDINȚĂ _ Centrul Român de Iridologie Numerică _ Florin Croitoru _ Daco-Românism și Neamul Strămoșesc _ Densușianistica deslușită la un secul de la neterminarea acestui Opus Magnum românesc _ Dicționar Istoric, Etimologic Strămoșesc _ Categorii noi și pagini de index agregatoare de subdomenii noi _ Eponime irid-oftalmologice _ Etnologie românească _ Etimologii ariene _ Ochii și Istoria Culturală a Viziunii și a Vizibilității lor _ Four Letter Identifiers ori Cardinalul Patru ca Tetragrammata _ Folclor Românesc Cardinal _ Glozel, Sit Arheologic Esențial pentru Scrierea Quasi-Romanello-Aziliană Cenzurat de Sistem _ Istorii Cardinale și Exemplare Românești _ Homeopatie Unicistă _ Homeopatie Românească (Abaridă, Cardinală) Unicistă Tradițională _ Hieroglifică, notarea ideilor sacre prin rebusistica sunetelor pictate mai mult sau mai puțin biunivoc _ Dicționarul Indoeuropean al lui Julius Pokorny _ Incunabule _ Iridonomie Informațională : Astrofizica Iridologiei _ Iridonomie Reală și Imageria Științific-cantitativă a Ochiului _ Panerezia Ecumenic-mondialistă Pseudo-iudaică Talmudic-Fariseică sau Neortodoxă _ Inventar (de Obiecte de Interes) în Wiki Unique Identifiers _ Limbi Proto-indoeuropene _ Remediu Tradițional de Calitate Cardinală - Natural, Minimalist, Armonic, Întregitor _ Pre-indoeropenistică centrată pe Marea Idee Pelasgică a lui Nicolae Densușianu _ Literatura Veche _ Neam Românesc _ Medicină Europeană în Sensul "bedicinei" Vasconice după Theo Vennemann _ Medicină Generic-agresivă Contimporană _ Medicină Integrativă Prehipocratică în Duhul lui Abaris de la Miazănoapte _ Dreapta Slavă _ Mineralogie Terapeutică _ Modele Iosefine _ Manuscrise _ Mitologie Românească _ Nou pentru autori în 2014 _ Nou pentru autori în 2013 _ Note de Articole Wikificate _ Obiceiuri _ Iridoftalmologie _ Mai totul despre ochi _ Organizarea Ierarhică dar Multicentrică a Enciclopediei Iosefine _ Paradigmele Enciclopediei Iosefine _ Patericul Egiptean _ Patterns of Iris Transparency Status _ Proloagele _ Psaltirea și Psaltica _ Texte disponibile în formatul printabil și portabil _ Terapia prin Plante tradiționale _ Proto-indoeuropenistică _ Patterns of Iris Transparency Selector _ Recenzii _ Referințe _ Rituri _ Remedii și Leacuri Tradiționale _ Codexul lui Rahonți (Róhonczy) _ ROMÂNISM _ Interpretări de Glife _ Rețele Asociale ca "FBI = FaceBook Inc." _ PDFS-uri disponibile pe Scribd _ SEMIOLOGIE _ Sens, Sunet și Idee Marcată prin Glife _ Silabare sau Semne notând grupuri fonetice fixe _ Teologie apofatică _ Trans-Iridial Light Directivity _ Cultura Vința (Vinča) - Turdáș _ Mihai Vinereanu _ Codexul lui Voinici (Voynich) _ Widgeturile Iosefinei.All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE)

(AATE)

DREPTURILE DE AUTOR ÎN ENCICLOPEDIA IOSEFINĂ

1. Toate drepturile rezervate ! Pentru toate materialele ! Pe scurt, dacă publicați aici cedați toate drepturile, rămânând de fapt doar autorul moral real


2. Încălcarea drepturilor de autor, semnalată, și ignorata mai mult de zece zile, se pedepsește cu pedeapsa maximală, în mod sistematic, sever și până la capăt, ca să se facă dreptate, în duhul strămoșesc al dreptății dar și conform legilor civile și penale în vigoare, și anume în toate jurisdicțiile competente și în toate țările.


3. Publicarea în Enciclopedia Iosefină înseamnă acceptarea cedării drepturilor de autor, mai ales cele ce privesc punerea în pagină, reeditarea stilului prezentării, corecturile ocazionale și republicării, răspândirii, distribuirii, cu citarea sistematică a numelui real al autorului, în orice referință pentru recunoașterii drepturilor morale ale autorității.


4. Răspunderea juridică, morală, apoi mai ales pecuniară pentru cele publicate în Enciclopedia Iosefină revine întotdeauna autorilor morali.


5. Pe străineză All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE)


Vor fi încălcări. Să nu ne temem să le raportăm în mod sistematic aici, drept ce ne DORE !


Ichthus.png No, ce dzâci ? (talk) 16:11, 5 October 2013 (EDT) Chrismon.png

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

PORTAL:ROMÂNISM


Dan (talk) 17:03, 17 October 2013 (EDT)