Cuvântul

From Iosefina
Jump to: navigation, search
By writing here in the ENIO spirit, and thus becoming Georgipedians, young Wallachians, like these ones right here, be they Vlachs, Plakians, Velascans, Blackis, Plsagians, all in their traditional Pelasgian "popular" costumes, make sure that we continuously enrich the Pelasgian, proto-Romanian Heritage (PPRH).


TITL (xyzw-ARTG)

Chrismon.png 0043.JPEG Cuvintele

1. Ce sunt cuvintele, conventum ? 2. Care-s primele cuvinte, pelasga ? 3. Care este sfârșitul comunicării ?

1. Cum comunicau pelasgii, primii oameni ?

Cu Semnul originar, iubi ! Ce e acesta ? Acesta este rostul, care înseamnă golul sau despărțitura Cuvântului.

Golul sau despărțitura, rostul Cuvântului întemeietor este sensul, care e firesc, sacru, și prin aceasta universal.

Sensul universal nu este univoc, și nici măcar biunivoc sau polivalent sau metaforic sau altfel simbolic, deși este "împreună aruncat" HELL syn ballo...

Sensul universal este cardinal. Și ce este acest "cardinal" ? El este Duhul trupului cuvântului.

Cuvântul este după trup o pulbere de "elemente" sonore - care sunt culegeri de "foneme", sunete fie suflate liber (vocale), fie suflate împiedicat de vreun organ ca să con-sune cu acela (cu gâtul-guturale, cu nasul-nazale, cu limba-linguale, cu buzele-labiale) sau niște astfel de vocale și consoane împreună (diftongi și triftongi), sau triluri, sau ce vrei tu și cum vrei tu să le joci.

Acum cu cărămizile sonore la îndemână prin înzestrarea capului tău și gâtului și pieptuțului și stomahului tău, tu le joci doar, ca subiect, sau le construiești, ca o parte folositoare a gândului tău printr-o faptă predicată ? O faci direct sau o atribuiești ? O descrii prin circumstanțe de timp, de loc și mod ? Toată cimentarea asta pasivă sau activă, genitivă sau acuzativă, pasivă sau deponentă


distinge silabe, sau consoane, sau "sufluri".

(trase, împinse, tremurate, cântate, aspre, din gât, gâlgâite, scoase pe nas, sâsâite, vibrate cu laringele, cu stomahul, oprite brusc, țâțâite, după felul și putiința fiecăruia)

Dar de ce să le joci ca un chip plăcut, cu trup închegat ca o clisă, doar ca să-ți placă ție (idiolect), vecinilor (dialect) sau celor aflați temporar la putere (lingua sacra, lingua iuris, lingua academica, lingua officii, lingua franca, lingua imperialis) ?

Ei bine, ca să manifești, să dai la iveală ce te animă, să exprimi duhul care face din trupul cuvintelor materia pulverulentă sonoră, un chip închegat, un cuvânt încheiat.

Activitățile noastre manifestând duhul care ne stăpânește (cel de acceptare, afirmație, pace, de armonie, de înțălegere, de ceartă sau de învrăjbire și respingere primară, negație, trecând prin rezervă) sunt jocul, ruga, învățatul, munca, lupta și cearta. Cearta însăși poate fi mustrare, paideusis ("înțelegere sau bună pedeapsă" rostește Codicele Voronețean) sau doar "o ceartă de cuvinte"...


Dacă se poate proiecta Cuvântul, această proiecție este limba universală.

glifele geometrice, care au sens rebusistic,

Nu sunt primul care s-a prins iubi !

Asta e limba unică, limba dinainte de Babilon !

E Limba Îngerilor, universală, cea atât de sacră încât e firească

Necuratul nu putea s-o atingă, putea numai s-o foarfece și s-o strivească, dar lumina ei nu poate fi stinsă, și isvorăște către orice ochi sănătos care o privește ! "Dacă ochiul tău va fi sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină" (Matei, 6, cu 22, EIBM-2001, KJVE-2013).

Este limba cu a cărei sfințenie primii oameni născuți din Cuvânt au făcut din semn rost, adică sens, rebus, direcție, sunet sacru, și rostire.

Este limba izgonirii Agarei, limba Fugii în Egipt. Are ceva din sunetele patriarhilor arameeni : "Arammi Obed Abi", (tatăl meu este) un ARAMEEAN rătăcitor, stă scris în Repetarea Legii (EIBM-2001, KJVE-2013).

E limba cu care pelasgii au alfabetizat Egiptul predinastic de la Sfinx (Cea care strânge sensul în Semn) până la Regele Scarabeu, Ra Kheper U Neb (rebusistic, universal, "Lumina, Forma Stăpânirii Tuturor," sau "Lumina Formelor Stăpânului" sau "Stăpânii Formei Luminii".

Sioniștii, suflete de sclavi cruzi, nebotezați și necredincioși, singurii care pot să o facă, fiind ei "magiștrii discursului", "dătătorii de note, de lecții și de teme", au încercat să șteargă urma stăpânilor. Afirm aceasta pentru a înțelege de ce a de

Flinders Petrie atrage atenția asupra "Sclavului evreu" care trebuia lăsat liber la fiecare al șaptelea an. Într-adevăr Iacov lucrează pentru Laban fiind plătit la câte șapte ani cu câte o femeie. Mamele celor douăsprezece triburi palestiniene sunt arameence. Instigate de hoțul liberat fură idolii casei lui Laban și la percheziție se prefac menstruante pentru a nu fi controlate. Dacă în Facere "poporul ales" intră în istorie ca sclav fără etnie și hoțoman, în Ieșire are drept la an sabatic și în Repetarea Legii se recunoaște arameean.

Iată aici imediat dovezile acestei comportări a acestui grup de interese. "Evreul rătăcitor" este urmașul lui Sem, ca și Arabul, un arameean rătăcitor, cum vedem în Deuteronom. Evreii nu sunt o rasă cum a vrut Hitler să ne facă să credem (el însuși fiind un Rotschild, Amșel ilegitim și meșumad, blestemat și idiot util al sioniștilor).

Evreii nu sunt nici un popor cum vor sioniștii să ne facă să credem cu ecranele de fum ale magiștrilor lor ai discursului, pentru a pretinde o țară "a lor", dată de Domnul. Domnul a ales poporul Lui.

Dar poporul Lui este creștinătatea, poporul celui uns Rege al Lumilor, care, ca Melchițedec, era în Sion înaintea lui Avraam, jertfind deja acolo Celui ce ședea acolo în loc fix, lui El Șadai, Domnului celui Prea Înalt. Înainte ca arameanul Avraam să imigreze acolo să cumpere țarină la stejarul lui More de la hitiți, Hristos cel Uns, Messia, S-a arătat în Melas | saleM ca Rege și Mare Preut.

Într-adevăr, Sfânta cea neagră dar Frumoasă, Solară și feminină ca la egipteni care erau administratorii provinciei protoioniene a lui Dānuna, Galileenii, Palestina, pe care o împărțeau cu hitiții și huriții vedici din Mittani, Ierusalima, Cetatea Terestră a Împăratului Cerurilor este ne-evreiască. Sion este un nume arian, dat de "fii lui Het", Audax Iapheti Genus, muntelui lor Ționul, munte ceresc, Kyonul.

Cine spune că Hristos, a cărui limbă maternă era arameana și cea de școală greaca, urmașa protoioniană a limbii Danailor, ar fi evreu nu știe nici că Dumnezeu n-are pașaport sionist nici ce înseamnă evreu, care nu este nume etnic. Hristos este născut Galilean în casa lui David.

Mai mult, Preoția Regelui care este și Întâiul Ostaș al Domnului este o instituție vedică tripartită, așa cum a demonstrat Georges Dumézil. Ea este o caracteristică originară a pelasgilor monoteiști și zalmoșieni.

Zalmoșienii, dascăli ai pitagoreenilor de la care au furat cabaliștii o Doctrină Cardinală aritmetică pentru a o degenera într-o pseudo-doctrină ordinală cabalistă, schimbând și geometria și topologia originară sacră a Creației, cea reflectată ordonat și armonic prin geodezie și acupunctura megalitică a țarinei, în "ghematrie" și superstiție babiloneană, erau monoteiști înaintea lui Akhenaton Faraon în Theba hipomolgilor din Egipet.

Poate fi "evreu" nume etnic ? E imposibil. Să examinăm cuvintele :

WSEM •hpr AEGY •apiru (stela lui Mirneptah) SUME •sa.gaz HITT •sa.gaz = •apiru (CUNE) AKKA •eper = praful pustiului sirian DEUT arammi obed abi DARO (tatăl meu e) un arameean rătăcitor

În nici una din aceste șapte surse primare și independente, dar nici în comentariile unor autorități ca (sir) Flinders Petrie, Moses Finlay, ÎPS Bartolomeu (Valeriu) Anania, David L. Baker, nu e vorba de un nume etnic.

Diferite alfabete, sintagme, scrieri hieroglifice, semne cuneiforme, fie ele arameene, hitite, egiptene, babiloniene, sau "diplomatice" akkadiene nu lasă acestor apelațiuni asumate de "poporul" "evreu" în "patria" lui alte conotații decât acestea, toate atestate de sursele contimporane :

"pulbere", "praf", "spărgători de capete", "capete sparte (de câtre bâta Stăpânului Casei, Khā-Rrhē-o, harao, Faraon, Mirneptah)", "capete înfierbântate până la explozie", "incapabili de sedentarizare", "hoți de drumul mare", "în afara legii", "captivii", "robii popoarelor sedentare din Palestina"


BHEB Șemitta înseamnă a “anula” o datorie. (Deuteronom 15:1 )

(Ieșire 21 cu 2)

BIBL, BOBE, NOTE


1. Biblia, EIBMBOR 2001, KJV

2. David l. Baker, Anul, Jubileul și Mileniul. Anii sacri în Biblie și Relevanța lor Astăzi Themelios, 24.1 (oct 1998) 44-69

3. La Palestine Revisitée Joseph Yahuda 1929, 102 pages

4. "Linguaphone Konversations-Kursus modernes hebräisch: Hebräisches Textbuch, Volume 2" Linguaphone Institute, Dina Chaikin, Ernst Sîmôn, Itzḥak Wartski, Joseph Yahuda, David Yellin Linguaphone Institute, 1930, 88 pages

5. "Law and Life According to Hebrew Thought" Joseph Yahuda Oxford University Press, 1932, 229 pages

6. "This Democracy" Joseph Yahuda Sir I. Pitman & sons, Limited, 1937, 146 pages


7. "Bio-economics" Joseph Yahuda Sir I. Pitman & sons, Limited, 1938, 204 pages

8. "New Biology & Medicine" Joseph Yahuda Saint Catherine Press, 1951, 250 pages

9. "An Original Interpretation of Masonry" Joseph Yahuda London, 1954, 12 pages


10. "Hebrew Is Greek" Joseph Yahuda Becket Publications, 1982, 686 pages


11. "Index Librorum Prohibitorum" (INLP)-2002 Jesús Martínez de Bujanda Librairie Droz, 1 janv. 2002, 980 pages

12. Lorand Gaspar, Sol Absolu, MARSAM


Asta e limba unică, limba dinainte de Babilon limba cu care pelasgii au alfabetizat Egiptul predinastic. Seamănă la rădăcină cu ebraica biblică ? Da, însă nu este decât limba împrumutată de amfictionia palestiniană de către douăsprezece triburi migratoare, etnic la fel de distincte între ele ca oscii, etruscii, sabinii, dardanii și samniții în Lațiu. Danii erau protoionieni, neftaliții vest semitici, patriarhul Avraam un arameean.

Sioniștii i-au șters urma. De ce-ar fi făcut asta ? Ca să nu se afle că evreii n-au fost decât un grup de interese. Nici neam, nici popor, nici rasă, nici țară, și nici măcar

Neputându-se fixa, erau "proletariatul extern" al societății siriace (Arnold Joseph Toynbee), spărgători de capete pentru sumerieni, praful deșertului sirian pentru babilonieni, captivii Ninivei pentru asirieni și hitiți, "aramei rătăcitori" pentru ei înșiși


Le-au cifrat Le-au contabilizat Le-au strivit semnificația sacră S-au apucat de reducționisme neguțătorești Le-au redus de la nume la număr

Le-au unidimensionalizat Le-au transformat din Unul în toate (cardinal)

Da ! În termeni dintr-un șir (dez)ordonat, ca sclavi la egipteni ce erau

De la cardinal (pitagoreic, Pars pro Toto in Omnibus) În ordinal, care e... Ordinar E talmudic (cabalistic) Cică Domnul ar fi "22"

E ceva, dar ce e cu numărul ăsta "22"

Da, e după ei "summa theologiae" !!! Ce magie ordinară !

YHWH Tetragrammaton Yūd Hē Vāv Hē Cabala

Ați înțeles ?

9+6+7+6

Nu poate fi ceva atât de reducționisme Reducționist ! Au mistificat ei un pic, și ei, să se dea mari Cică și ALTE nume au același număr... "Cardinal" 22, vicari ! Tâmpenie ! Numele e UNIC

Numărul este Legiune ! Cardinalul TREI sunt ele toate mulțimile de trei elemente, trei cămile, trei chibrite, trei proști. Dar Treimea este sfântă ! Ați înțeles ?

Bravo ! De la Pars pro Toto in Omnibus

Au căzut la partis in Toto

3.

Unde vei găsi Cuvântul Ce exprimă Adevărul ?

Sfârșitul comunicării este lipsa sensului, cuvântul ce nu mai exprimă Adevărul. Nimeni nu știe când e sfârșitul ! E sigur însă că în Vremile din Urmă, la A Doua Venire

Aceasta este Revelația, Sfârșitul. Nu neapărat o Catastrofă, căci aceasta a fost deja, Căderea, Izgonirea din Rai. Apocalipsa este poate reîntoarcerea în Cuvânt prin cuminecare care nu mai este conventum.

Într-adevăr, de ce ar mai fi necesare cuvintele când necesitatea absolută a comunicării, singura care este și suficientă, este asigurată de întoarcerea Cuvântului, care a fost de la început, care este a doua oară venit și care este Mântuitor ?

(I)aa(-uu-) - Om(e), întru Adevăr, este chintesența rostirii, chemarea chintesenței liberate, vocalizarea mântuirii, Duh peste ape, născut iar nu făcut, Bereșit (Bara Elohim Șamaim et Ereț), Iaavon, Iovan, IO-vv-AN, Alfa și Omega, Fiul Omului.

from

ἀπό (apo, “away”) and καλύπτω (kaluptō, “I cover”).

NOTE DE SFÂRȘIT ȘI BIBLIOGRAFIE {References}

<ref> </ref>

Ichthus.png

Part of the Semantic Web

0042.JPEG

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '


Autorul

COPYRIGHT-UL ACESTUI ARTICOL

COPY-NAN.jpg

Toate drepturile rezervate ! Copyright-ul este rezervat ! Toate drepturile acestei publicații aparțin oriunde, întotdeauna, în mod exclusiv D-nei Georgiana Iosefina Halacec-Waniek și urmașilor noștri legali și desemnați în mod specific, AAAT (All Rights Reserved Anywhere, Forever, at All Times) !


Ichthus.png

Copyright-ul este rezervat ! Toate drepturile acestei publicații aparțin oriunde, întotdeauna, în mod exclusiv D-nei Georgiana Iosefina Halacec-Waniek și urmașilor noștri legali și desemnați în mod specific, AAAT (All Rights Reserved Anywhere, Forever, at All Times) !

NOTE

Aici nu sunt note în articol.

Ichthus.png

REFERINȚE (ENDNOTE)

Nici referințe, altele decât cele din paginile Georgipediei la care trimite acest articol, nu sunt aici.

Ichthus.png

DESPRE AUTOR

0041.JPEG

Autorul este mereu același, marele anonim din deal și din vale... Scriem la fel cu el, ca să dăinuie Facerea în Grădina Maicii Domnului, în Veacul Vecilor, de-a pururea și-o zi, ca iubirea noastră, IUBI !

Categoriile Georgipediei