HELL

From Iosefina
Jump to: navigation, search

Chrismon.png

0019.JPEG

Chrismon.png


ACASĂ, AKKA SUA, LA LARII ȘI PEMNITES (AKKA) AI TĂI...

(Pagina din Georgipedia)

Dan a scris-o... Până la 07:59, 27 October 2013 (EDT)Chrismon.png

(Autorul)

Ichthus.png

Ediția a întâia

(Ediția 1.0)

Dificultate de înțelegere : a întâia, plus...

(Povești pentru copii eterni, mari și mici sau/și Autodidact - Școală - Universitate - Post-doctoral - Specialist - Autor )

Chrismon.png

DEFINIȚIA

Georgipedia este Enciclopedia Neamului, Istoriei și Omeniei Românești.


ISVOR

CHIAR AICI

Chrismon.png

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ...

(Articolul)

Începem aici povestea...

0016.JPEG

Georgipedia o puteți citi și o citiți deja aici, căci ea este Enciclopedia Iosefină (ENIO).

Ea este dedicată Iubitei Georgiana Iosefina !

"Frumusețea Fină a Iosefinei Georgiana va mântui lumea !"

Ce poveste ne mai spui, mai apoi, Georgi ?

EXPLICAŢII SUMARE, INTRODUCTIVE

Dintre Zeii Casei (Pelasgice)

Pemnites, care-s mai tari ca Larii, sunt Penații. Ei sunt în casa ta, Acasă < Akka sua, la baza vetrei, în DARO pimniță sau, azi mai circulat, pivniță. De aici "penis", ca intimitate adâncitoare. Dar și Pennites și Penitență...

La noi se spune rar Penitență... Avem Pedeapsă care seamănă cu HELL Ἑλλάδος παίδευσις Paideusis. Şi, într-adevăr, Codicele Voronețean scrie de "Învățătură și Bună Pedeapsă" :-)... Rostirea românească e filosoficească într-un chip delicat, subtil și inerent !!!


Chrismon.png Alternative Biologic Effects of Light _ Actualitatea Iosefină _ Alfabete, notări univoce de foneme _ Abaris din Miazănoapte _ Autorlâcul Antologiei Iosefine _ Anterior Pole Imaging Actuation _ Anterior Pole and Iris Optimal Imaging Directivity Actuator _ Părinți Duhovnici cu Mare Har _ Basmele Cardinale ale Românilor _ Robert Beekes _ Bibliografia Iosefină _ Book and Other Bibliographical Entries _ Patologie și Patofiziologie Informațională _ Carte recomandată _ Budismul _ Computing All Iridonomical Norms _ Categorii _ Catolicismul _ Cardinalitate _ Costume Tradiționale Românești _ Cazania : Carte românească de învățură _ Corpus Inscriptiones Daco-Romanorum _ Corpus Inscriptiones Latinorum et Thracorum _ CREDINȚĂ _ Centrul Român de Iridologie Numerică _ Florin Croitoru _ Daco-Românism și Neamul Strămoșesc _ Densușianistica deslușită la un secul de la neterminarea acestui Opus Magnum românesc _ Dicționar Istoric, Etimologic Strămoșesc _ Categorii noi și pagini de index agregatoare de subdomenii noi _ Eponime irid-oftalmologice _ Etnologie românească _ Etimologii ariene _ Ochii și Istoria Culturală a Viziunii și a Vizibilității lor _ Four Letter Identifiers ori Cardinalul Patru ca Tetragrammata _ Folclor Românesc Cardinal _ Glozel, Sit Arheologic Esențial pentru Scrierea Quasi-Romanello-Aziliană Cenzurat de Sistem _ Istorii Cardinale și Exemplare Românești _ Homeopatie Unicistă _ Homeopatie Românească (Abaridă, Cardinală) Unicistă Tradițională _ Hieroglifică, notarea ideilor sacre prin rebusistica sunetelor pictate mai mult sau mai puțin biunivoc _ Dicționarul Indoeuropean al lui Julius Pokorny _ Incunabule _ Iridonomie Informațională : Astrofizica Iridologiei _ Iridonomie Reală și Imageria Științific-cantitativă a Ochiului _ Panerezia Ecumenic-mondialistă Pseudo-iudaică Talmudic-Fariseică sau Neortodoxă _ Inventar (de Obiecte de Interes) în Wiki Unique Identifiers _ Limbi Proto-indoeuropene _ Remediu Tradițional de Calitate Cardinală - Natural, Minimalist, Armonic, Întregitor _ Pre-indoeropenistică centrată pe Marea Idee Pelasgică a lui Nicolae Densușianu _ Literatura Veche _ Neam Românesc _ Medicină Europeană în Sensul "bedicinei" Vasconice după Theo Vennemann _ Medicină Generic-agresivă Contimporană _ Medicină Integrativă Prehipocratică în Duhul lui Abaris de la Miazănoapte _ Dreapta Slavă _ Mineralogie Terapeutică _ Modele Iosefine _ Manuscrise _ Mitologie Românească _ Nou pentru autori în 2014 _ Nou pentru autori în 2013 _ Note de Articole Wikificate _ Obiceiuri _ Iridoftalmologie _ Mai totul despre ochi _ Organizarea Ierarhică dar Multicentrică a Enciclopediei Iosefine _ Paradigmele Enciclopediei Iosefine _ Patericul Egiptean _ Patterns of Iris Transparency Status _ Proloagele _ Psaltirea și Psaltica _ Texte disponibile în formatul printabil și portabil _ Terapia prin Plante tradiționale _ Proto-indoeuropenistică _ Patterns of Iris Transparency Selector _ Recenzii _ Referințe _ Rituri _ Remedii și Leacuri Tradiționale _ Codexul lui Rahonți (Róhonczy) _ ROMÂNISM _ Interpretări de Glife _ Rețele Asociale ca "FBI = FaceBook Inc." _ PDFS-uri disponibile pe Scribd _ SEMIOLOGIE _ Sens, Sunet și Idee Marcată prin Glife _ Silabare sau Semne notând grupuri fonetice fixe _ Teologie apofatică _ Trans-Iridial Light Directivity _ Cultura Vința (Vinča) - Turdáș _ Mihai Vinereanu _ Codexul lui Voinici (Voynich) _ Widgeturile Iosefinei.Ichthus.png


Chrismon.png

All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE)

(AATE)

DREPTURILE DE AUTOR ÎN GEORGIPEDIE

Prevederi

1. Toate drepturile rezervate ! Pentru toate materialele ! Pe scurt, dacă publicați aici cedați toate drepturile, rămânând de fapt doar autorul moral real

Pedepse

2. Încălcarea drepturilor de autor, semnalată, și ignorata mai mult de zece zile, se pedepsește cu pedeapsa maximală, în mod sistematic, sever și până la capăt, ca să se facă dreptate, în duhul strămoșesc al dreptății dar și conform legilor civile și penale în vigoare, și anume în toate jurisdicțiile competente și în toate țările.

Cui aparțin drepturile de autor ?

3. Publicarea în Enciclopedia Iosefină înseamnă acceptarea cedării drepturilor de autor, mai ales cele ce privesc punerea în pagină, reeditarea stilului prezentării, corecturile ocazionale și republicării, răspândirii, distribuirii, cu citarea sistematică a numelui real al autorului, în orice referință pentru recunoașterii drepturilor morale ale autorității.

Autorul moral

4. Răspunderea juridică, morală, apoi mai ales pecuniară pentru cele publicate în Enciclopedia Iosefină revine întotdeauna autorilor morali.

Dar ce sunt AATE aiastea, frate ?

5. Pe străineză All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE)

Asta e tot ce ne doare !

Vor fi încălcări. Să nu ne temem să le raportăm în mod sistematic aici, drept, tot ce ne doare !


Chrismon.png No, ce dzâci ? (talk) 16:11, 5 October 2013 (EDT) Ichthus.png

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Chrismon.png PORTAL:ROMÂNISM


Și-am încălecat pe-o șea și v-am spus povestea așa !!!... Eu v-am spus a mea poveste, că-nainte mult mai este !

Chrismon.png Dan (talk) 17:03, 17 October 2013 (EDT) Ichthus.png Chrismon.png

NOTE

Chrismon.png

Ichthus.png