PIEU

From Iosefina
Jump to: navigation, search

BUN VENIT LA CATEGORIA "PIEU" !

DOAMNE AJUTĂ !
Main Page


E N C L O P E D I A
I O S E F I N Ă
( E N I O )


Enciclopedie subiectivă, originală, dar cu adevărat liberă, a Neamului Românesc și a Istoriei sale Omenești

Fluier.JPGAlternative Biologic Effects of Light _ Actualitatea Iosefină _ Alfabete, notări univoce de foneme _ Abaris din Miazănoapte _ Autorlâcul Antologiei Iosefine _ Anterior Pole Imaging Actuation _ Anterior Pole and Iris Optimal Imaging Directivity Actuator _ Părinți Duhovnici cu Mare Har _ Basmele Cardinale ale Românilor _ Robert Beekes _ Bibliografia Iosefină _ Book and Other Bibliographical Entries _ Patologie și Patofiziologie Informațională _ Carte recomandată _ Budismul _ Computing All Iridonomical Norms _ Categorii _ Catolicismul _ Cardinalitate _ Costume Tradiționale Românești _ Cazania : Carte românească de învățură _ Corpus Inscriptiones Daco-Romanorum _ Corpus Inscriptiones Latinorum et Thracorum _ CREDINȚĂ _ Centrul Român de Iridologie Numerică _ Florin Croitoru _ Daco-Românism și Neamul Strămoșesc _ Densușianistica deslușită la un secul de la neterminarea acestui Opus Magnum românesc _ Dicționar Istoric, Etimologic Strămoșesc _ Categorii noi și pagini de index agregatoare de subdomenii noi _ Eponime irid-oftalmologice _ Etnologie românească _ Etimologii ariene _ Ochii și Istoria Culturală a Viziunii și a Vizibilității lor _ Four Letter Identifiers ori Cardinalul Patru ca Tetragrammata _ Folclor Românesc Cardinal _ Glozel, Sit Arheologic Esențial pentru Scrierea Quasi-Romanello-Aziliană Cenzurat de Sistem _ Istorii Cardinale și Exemplare Românești _ Homeopatie Unicistă _ Homeopatie Românească (Abaridă, Cardinală) Unicistă Tradițională _ Hieroglifică, notarea ideilor sacre prin rebusistica sunetelor pictate mai mult sau mai puțin biunivoc _ Dicționarul Indoeuropean al lui Julius Pokorny _ Incunabule _ Iridonomie Informațională : Astrofizica Iridologiei _ Iridonomie Reală și Imageria Științific-cantitativă a Ochiului _ Panerezia Ecumenic-mondialistă Pseudo-iudaică Talmudic-Fariseică sau Neortodoxă _ Inventar (de Obiecte de Interes) în Wiki Unique Identifiers _ Limbi Proto-indoeuropene _ Remediu Tradițional de Calitate Cardinală - Natural, Minimalist, Armonic, Întregitor _ Pre-indoeropenistică centrată pe Marea Idee Pelasgică a lui Nicolae Densușianu _ Literatura Veche _ Neam Românesc _ Medicină Europeană în Sensul "bedicinei" Vasconice după Theo Vennemann _ Medicină Generic-agresivă Contimporană _ Medicină Integrativă Prehipocratică în Duhul lui Abaris de la Miazănoapte _ Dreapta Slavă _ Mineralogie Terapeutică _ Modele Iosefine _ Manuscrise _ Mitologie Românească _ Nou pentru autori în 2014 _ Nou pentru autori în 2013 _ Note de Articole Wikificate _ Obiceiuri _ Iridoftalmologie _ Mai totul despre ochi _ Organizarea Ierarhică dar Multicentrică a Enciclopediei Iosefine _ Paradigmele Enciclopediei Iosefine _ Patericul Egiptean _ Patterns of Iris Transparency Status _ Proloagele _ Psaltirea și Psaltica _ Texte disponibile în formatul printabil și portabil _ Terapia prin Plante tradiționale _ Proto-indoeuropenistică _ Patterns of Iris Transparency Selector _ Recenzii _ Referințe _ Rituri _ Remedii și Leacuri Tradiționale _ Codexul lui Rahonți (Róhonczy) _ ROMÂNISM _ Interpretări de Glife _ Rețele Asociale ca "FBI = FaceBook Inc." _ PDFS-uri disponibile pe Scribd _ SEMIOLOGIE _ Sens, Sunet și Idee Marcată prin Glife _ Silabare sau Semne notând grupuri fonetice fixe _ Teologie apofatică _ Trans-Iridial Light Directivity _ Cultura Vința (Vinča) - Turdáș _ Mihai Vinereanu _ Codexul lui Voinici (Voynich) _ Widgeturile Iosefinei.


Cum scriem etyma sacra :

01. PARADIGME : PDGM

DENS : Densușianustică demistificată

FLID : Four Letter Identifiers used on this Site (Tetragrammata)

INCU : Incunabulae în România

HIST : Istoria Românilor din Străvechime până Azi

IWUI : Iris Ward Unique Identifiers on this Site (Ennagrammata)

MAEN : Neamul Românesc

PDGM : Paradigmele Enciclopediei Iosefine


Cu credință...

02. CREDINȚĂ : AVVA

AVVA: Duhovnici cu Har

BIBL: Bibliografie

BUDD: Budism

CATH: Catolicism

CAZA: Cazania, Cartea Românească de Învățătură a lui Varlaam, Mitropolitul, pe numele mirean Vasile Moțoc de la Sihăstria, în vremea lui IO Vasile Lupu, domnitorul Moldovei.

IUDA: Iudaismul Ortodox

ORTH: Dreapta Slavă

PATE: Patericul Egiptean

PROL: Proloagele

PSLT: Psăltirea și Psaltica, Protopsalți faimoși, Psalții

THEO: Teologie Apofatică

RUGA: Rugăciuni Memorabile


Cu har...

03. MEDICINĂ : RMED

BOLI: Patologie Informațională

HOME: Homeopatie Unicistă

IRID: Iridologie Numerică

LEAC: Leacuri Tradiționale

MINE: Mineralogie Terapeutică

PHYT: Plante de LEAC:

RMED: Remedii tradiționale


Cu rost...

04. LINGVISTICĂ : LANG

BEEK: Prof. Robert Beekes

CROI: D-l Florin Croitoru

DACN: Daco-Românism și Neamul Strămoșesc

DIES: Dicționar Istoric, Etimologic Strămoșesc

ETYM: Etymologii Ariene

IEWP: Ochii și Istoria Culturală a Viziunii și a Vizibilității lor

IWUI: Inventar (de Obiecte de Interes) în Wiki Unique Identifiers

PIEU: Proto-indoeuropenistică

VINC: Cultura Vința (Vinča) - Turdáș

VINE: Mihai Vinereanu


Cu limpezime, care este discernământul smereniei...

05. OPHTHALMOLOGIE : OPHT

ABEL: Alternative Biologic Effects of Light

CAIN: Computing All Iridonomical Norms

CRIN: Centrul Român de Iridologie Numerică

EPON: Eponime irid-oftalmologice

EYES: Ochii și Istoria Culturală a Viziunii și a Vizibilității lor

IRIS: Iridonomie Reală și Imageria Științific-cantitativă a Ochiului

PITS: Patterns of Iris Transparency Status

TILD: Trans-Iridial Light Directivity


Ca din carte...

06. BIBLIOGRAFIE : BOBE

BOBE: Book and Other Bibliographical Entries

BOOK: Carte recomandată

LITE: Literatura Veche

MSSE: Manuscrise

NOTE: Note de Articole Wikificate

PDFS: Texte disponibile în formatul printabil și portabil

RECE: Recenzii

REFS: Referințe

SCRB: PDFS-uri disponibile pe Scribd]


Plin de înțeles...

07. SEMIOLOGIE : ROST

ALFA: Alfabete, notări univoce de foneme

HYER: Hieroglifică, notarea ideilor sacre prin rebusistica sunetelor pictate mai mult sau mai puțin biunivoc

ROST: Interpretări de Glife

SEMN: Sens, Sunet și Idee Marcată prin Glife

SYLL: Silabare sau Semne notând grupuri fonetice fixe]]Ca strămoșii...

08. INSCRIPȚII : SEMN

CIDR: Corpus Inscriptiones Daco-Romanorum

CILT: Corpus Inscriptiones Latinorum et Thracorum

GLOZ: Glozel, Sit Arheologic Esențial pentru Scrierea Quasi-Romanello-Aziliană Cenzurat de Sistem

ROHO : Codexul lui Rahonți (Róhonczy)

VOYN: Codexul lui Voinici (Voynich)


Domnește...

09. ROMÂNISM : ABMN

ABMN: Abaris din Miazănoapte

ANTH: Autorlâcul Antologiei lIosefine

BASM: Basmele Cardinale ale Românilor

CARD: Cardinalitate

COST: Costume Tradiționale Românești

ETHN: Etnologie românească

FOLK: Folclor Românesc Cardinal

MYTH: Mitologie Românească

OBIC: Obiceiuri

RITU: Rituri


Cu știință, intern referențial, și în cunoștiință de cauză !!!

10. ACTUALITATEA ENCICLOPEDIEI IOSEFINE


NEWS-2014: Nou pentru autori în 2014

NEWS-2013: Nou pentru autori în 2013

MODL: Modele Iosefine

ORGA: Organizarea Ierarhică dar Multicentrică a Enciclopediei Iosefine

WIDG : Widgeturile IosefineiCe Este En Cyclos Paideia ?
Enciclopedia noastră este poem narativ inspirat dar bine decumentat


''Begriffe ohne Anschauungen sind Blind ; "
"Anschauungen ohne Begriffe sind Leer... (Immanuel Kant)''


Rotund este cerul, din care îți întinzi rădăcinile spre trupul cunoașterii Domnului...

Rotund ți-i zgăuțul tău mic, împlinit cu mine și dulce, femeia mea minunată.

Rotundă ți-e mângâierea în care m-ai cules și m-ai strâns de pe drumuri.

Rotundă e viața în copilăria căreia mă regăsesc, veșnică reîntoarcere.

Rotundă mi-e țara, ca o lună plină, lăcaș de strămoși, de suflet și dor.

Rotundă este enciclopedia, "în cercuri pedeapsa", pe care-o vedeți.

Rotundă e tinerețea, și bătrânețea, și tinerețea mea fără bătrânețe.

Rotundă e pâinea cea caldă pe care mi-o frămânți și mi-o coci.

Rotundă ți-este privirea adâncă și-ntinsă spre zare, române !


În Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin !

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție !


All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE)

DREPTURILE DE AUTOR


1. Toate drepturile rezervate ! Pentru toate materialele !


2. Încălcarea drepturilor de autor, semnalată, și ignorata mai mult de zece zile, se pedepsește cu pedeapsa maximală, în mod sistematic, sever și până la capăt, ca să se facă dreptate, în duhul strămoșesc al dreptății dar și conform legilor civile și penale în vigoare, și anume în toate jurisdicțiile competente și în toate țările.


3. Publicarea în Enciclopedia Iosefină înseamnă acceptarea cedării drepturilor de autor, mai ales cele ce privesc punerea în pagină, reeditarea stilului prezentării, corecturile ocazionale și republicării, răspândirii, distribuirii, cu citarea sistematică a numelui real al autorului, în orice referință pentru recunoașterii drepturilor morale ale autorității.


4. Răspunderea pentru cele publicate în Enciclopedia Iosefină revine întotdeauna autorilor morali.


5. All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE)


Vor fi încălcări. Să nu ne temem să le raportăm în mod sistematic aici drept ce ne DORE !


Ichthus.png No, ce dzâci ? (talk) 16:11, 5 October 2013 (EDT) Chrismon.png

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

PORTAL:ROMÂNISM


Dan (talk) 17:03, 17 October 2013 (EDT)