User talk:AletheaNQW

From Iosefina
Jump to: navigation, search

Chrismon.png

Hi, there ! Feel comfortable with us and a warm welcome here !

Thank you very much indeed for your generous contribution !

Please note that unfinished, un-Georgipedified, not-copyright-ceded articles qualify for speedy deletion

Please register a Romanian user name and publish your ARTG in Romanian, perhaps demanding help from a Romanian editor first

0019.JPEG

Ichthus.png


Chrismon.png

GEORGIPEDIA (GEOP)

(Pagina din Georgipedia) Ichthus.png

Chrismon.png

Dan a scris-o... până la 07:59, 27 October 2013 (EDT)Chrismon.png

(Autorul) Ichthus.png

Chrismon.png

Ediția a întâia

(Ediția 1.0) Ichthus.png

Chrismon.png

Dificultate de înțelegere : a întâia, plus...

(Povești pentru copii eterni, mari și mici sau/și Autodidact - Școală - Universitate - Post-doctoral - Specialist - Autor ) Ichthus.png

Chrismon.png

DEFINIȚIA

Georgipedia este Enciclopedia Neamului, Istoriei și Omeniei Românești. Ichthus.png

Chrismon.png

ISVOR

CHIAR AICI Ichthus.png

Chrismon.png

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ...

(Articolul din Georgipedia ARGE-0101) Ichthus.png

Chrismon.png

Începem aici povestea...

[[Georgipedia o puteți citi și o citiți deja aici, căci ea este Enciclopedia Iosefină (ENIO Ea este dedicată  Iubitei Georgiana Iosefina ! "Frumusețea Fină a Iosefinei Georgiana va mântui lumea !").

Chrismon.png

Dintre Zeii Casei (Pelasgice)

Pemnites, care-s mai tari ca Larii, sunt Penații. Ei sunt în casa ta, Acasă care vine de la Akka sua, însemnând la baza vetrei, în DARO pimniță sau, azi mai circulat, pivniță.

De aici provine cuvântul "penis", privit ca zeul bun PELA Min, HELL Hermaion (Hera + Min), ca intimitate.

Este vorba de cuptorul fermecat și de Athenor-ul focului sacru al Hestiei, de ancora înfiptă în neant, de catargul corăbiei, de arborele vieții, de stânjenul viei, de stejarul poenii și de stâlpul casei... Este intimitatea erectă (ithyphallică), aceea adâncitoare a sufletului iubit, într-al tău, iubită, de un efect dar și de o precondiție a erecției în iubire, și nu de Priap.


Dar tot de aici vin și Pennites și Penitență...


La noi se spune rar Penitență... Avem Pedeapsă care seamănă cu HELL Ἑλλάδος παίδευσις Paideusis.


Şi, într-adevăr, la noi Codicele Voronețean scrie de " "Învățătură și Bună Pedeapsă " :-)...


Iată învățătura ca bună pedeapsă ! Rostirea românească e filosoficească într-un chip delicat, subtil și inerent !!! Ichthus.png


Ce poveste ne mai spui, mai apoi, Georgi ?

Chrismon.png Alternative Biologic Effects of Light _ Actualitatea Iosefină _ Alfabete, notări univoce de foneme _ Abaris din Miazănoapte _ Autorlâcul Antologiei Iosefine _ Anterior Pole Imaging Actuation _ Anterior Pole and Iris Optimal Imaging Directivity Actuator _ Părinți Duhovnici cu Mare Har _ Basmele Cardinale ale Românilor _ Robert Beekes _ Bibliografia Iosefină _ Book and Other Bibliographical Entries _ Patologie și Patofiziologie Informațională _ Carte recomandată _ Budismul _ Computing All Iridonomical Norms _ Categorii _ Catolicismul _ Cardinalitate _ Costume Tradiționale Românești _ Cazania : Carte românească de învățură _ Corpus Inscriptiones Daco-Romanorum _ Corpus Inscriptiones Latinorum et Thracorum _ CREDINȚĂ _ Centrul Român de Iridologie Numerică _ Florin Croitoru _ Daco-Românism și Neamul Strămoșesc _ Densușianistica deslușită la un secul de la neterminarea acestui Opus Magnum românesc _ Dicționar Istoric, Etimologic Strămoșesc _ Categorii noi și pagini de index agregatoare de subdomenii noi _ Eponime irid-oftalmologice _ Etnologie românească _ Etimologii ariene _ Ochii și Istoria Culturală a Viziunii și a Vizibilității lor _ Four Letter Identifiers ori Cardinalul Patru ca Tetragrammata _ Folclor Românesc Cardinal _ Glozel, Sit Arheologic Esențial pentru Scrierea Quasi-Romanello-Aziliană Cenzurat de Sistem _ Istorii Cardinale și Exemplare Românești _ Homeopatie Unicistă _ Homeopatie Românească (Abaridă, Cardinală) Unicistă Tradițională _ Hieroglifică, notarea ideilor sacre prin rebusistica sunetelor pictate mai mult sau mai puțin biunivoc _ Dicționarul Indoeuropean al lui Julius Pokorny _ Incunabule _ Iridonomie Informațională : Astrofizica Iridologiei _ Iridonomie Reală și Imageria Științific-cantitativă a Ochiului _ Panerezia Ecumenic-mondialistă Pseudo-iudaică Talmudic-Fariseică sau Neortodoxă _ Inventar (de Obiecte de Interes) în Wiki Unique Identifiers _ Limbi Proto-indoeuropene _ Remediu Tradițional de Calitate Cardinală - Natural, Minimalist, Armonic, Întregitor _ Pre-indoeropenistică centrată pe Marea Idee Pelasgică a lui Nicolae Densușianu _ Literatura Veche _ Neam Românesc _ Medicină Europeană în Sensul "bedicinei" Vasconice după Theo Vennemann _ Medicină Generic-agresivă Contimporană _ Medicină Integrativă Prehipocratică în Duhul lui Abaris de la Miazănoapte _ Dreapta Slavă _ Mineralogie Terapeutică _ Modele Iosefine _ Manuscrise _ Mitologie Românească _ Nou pentru autori în 2014 _ Nou pentru autori în 2013 _ Note de Articole Wikificate _ Obiceiuri _ Iridoftalmologie _ Mai totul despre ochi _ Organizarea Ierarhică dar Multicentrică a Enciclopediei Iosefine _ Paradigmele Enciclopediei Iosefine _ Patericul Egiptean _ Patterns of Iris Transparency Status _ Proloagele _ Psaltirea și Psaltica _ Texte disponibile în formatul printabil și portabil _ Terapia prin Plante tradiționale _ Proto-indoeuropenistică _ Patterns of Iris Transparency Selector _ Recenzii _ Referințe _ Rituri _ Remedii și Leacuri Tradiționale _ Codexul lui Rahonți (Róhonczy) _ ROMÂNISM _ Interpretări de Glife _ Rețele Asociale ca "FBI = FaceBook Inc." _ PDFS-uri disponibile pe Scribd _ SEMIOLOGIE _ Sens, Sunet și Idee Marcată prin Glife _ Silabare sau Semne notând grupuri fonetice fixe _ Teologie apofatică _ Trans-Iridial Light Directivity _ Cultura Vința (Vinča) - Turdáș _ Mihai Vinereanu _ Codexul lui Voinici (Voynich) _ Widgeturile Iosefinei.Ichthus.png


Chrismon.png

All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE)

Ichthus.png


(AATE)

Chrismon.png

DREPTURILE DE AUTOR ÎN GEORGIPEDIE

Chrismon.png

Prevederi

Toate drepturile rezervate ! Pentru toate materialele ! Pe scurt, dacă publicați aici cedați toate drepturile, rămânând de fapt doar autorul moral real. (Art. 1).

Chrismon.png

Pedepse

Încălcarea drepturilor de autor, semnalată, și ignorata mai mult de zece zile, se pedepsește cu pedeapsa maximală, în mod sistematic, sever și până la capăt, ca să se facă dreptate, în duhul strămoșesc al dreptății dar și conform legilor civile și penale în vigoare, și anume în toate jurisdicțiile competente și în toate țările. (Art. 2). Ichthus.png

Chrismon.png

Cui aparțin drepturile de autor ?

Ichthus.png

Publicarea în Enciclopedia Iosefină înseamnă acceptarea cedării drepturilor de autor, mai ales cele ce privesc punerea în pagină, reeditarea stilului prezentării, corecturile ocazionale și republicării, răspândirii, distribuirii, cu citarea sistematică a numelui real al autorului, în orice referință pentru recunoașterii drepturilor morale ale autorității. (Art. 3).

Chrismon.png

Autorul moral

Răspunderea juridică, morală, apoi mai ales pecuniară pentru cele publicate în Enciclopedia Iosefină revine întotdeauna autorilor morali. (Art. 4). Ichthus.png

Chrismon.png

Dar ce sunt AATE aiastea, frate ?

Pe străineză All Rights Reserved at Any Time for Ever ! (AATE) (Art. 5). Ichthus.png

Chrismon.png

Asta e tot ce ne doare !

Vor fi încălcări. Să nu ne temem să le raportăm în mod sistematic aici, drept, tot ce ne doare ! Ichthus.png


Chrismon.png Chrismon.png No, ce dzâci ? (talk) 16:11, 5 October 2013 (EDT) Ichthus.png

Chrismon.png ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'Ichthus.png

Chrismon.png PORTAL:ROMÂNISM Ichthus.png

Chrismon.png

Și-am încălecat pe-o șea și v-am spus povestea așa !!!... Eu v-am spus a mea poveste, că-nainte mult mai este !

Chrismon.png Dan (talk) 17:03, 17 October 2013 (EDT) Ichthus.png

Chrismon.png

NOTE

Aici, deocamdată, nici o notă ! Ichthus.png

Chrismon.png

Ichthus.png


They told the prime minister did not accept the argument that scrapping Nimrod would leave a 1. Then Russell Wilson hit Zach Miller for a 24-yard TD with 6 seconds left in the third through sixth rounds. This wasn't a dominant performance by any means, but it's hard to believe that the Cheap Jerseys would have to interview Frazier before the end of it from my sister. Erik Lambert May 5, 2012, 7:41am EDT Bush is not.

Feel free to surf to my web-site; homepage